Όροι χρήσης

Ο παρών ιστότοπος (διαδικτυακός τόπος) αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος”.

Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Άρτης 33 - Πρώτο όροφο, T.Κ. 115 23.

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «Dux Technologies».

Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” μέσω της ιστοσελίδας www.plirofories.gr παρέχει τις υπηρεσίες της με τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους κάνει πλήρως αποδεκτούς.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους αποτελούν αποκλειστικά σήματα της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” και τελούν υπό την προστασία των σχετικών νόμων περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου www.plirofories.gr στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του ιστότοπου εκτός από τις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) είναι πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.Κατά συνέπεια, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει στο σύνολό του ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής , αναδημοσίευσης , ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή/και εκμετάλλευσης εμπορικής καθ’ οποιοδήποτε τρόπο στο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου και κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία εργασίας παράγωγης ή παραπλάνηση του κοινού αναφορικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή άδεια της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος”.

Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” παρότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των πληροφοριών που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο, δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου “ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ” και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δε μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Για τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και διατίθενται από το σύστημά μας δεν έχουμε ουδεμία υποχρέωση ελέγχου. Ενδέχεται να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που μπορεί να είναι ανακριβείς, παραπλανητικές ή δυσάρεστες, και επιβλαβείς. Επειδή η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές προσεκτικά και με την κοινή λογική. Προβείτε σε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του ιστότοπου μας. Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανηλίκους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε.

Άρα, οι επισκέπτες/χρήστες του www.plirofories.gr, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” μπορεί να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες όπως επίσης και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος”. υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου www.plirofories.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” αποποιείται οιαδήποτε ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο παρών ιστότοπος υπάρχει ενδεχόμενο να προσφέρει τη δυνατότητα ψηφοφορίας στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του πάνω σε επίκαιρα ζητήματα διατυπωμένα με τη μορφή ερωτημάτων. Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” καταγράφει, αναλύει και σχολιάζει τις απαντήσεις των ψηφοφόρων ώστε να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σχετικά με τα εκάστοτε τεθέντα ζητήματα προς ψηφοφορία. Το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών διατηρεί η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής στην ψηφοφορία καθορίζονται από την ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” η οποία διατηρεί και το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.plirofories.gr έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο) και την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου www.plirofories.gr.

Η χρήση του ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για σύννομους σκοπούς και κατά τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος”.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης με δική του ευθύνη έχει πρόσβαση σε αυτές. H ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Κατά συνέπεια, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Έχοντας λάβει υπ’ όψιν όσα ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το www.plirofories.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” (και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, πρόσθεσης, μεταβολής του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του ιστότοπου, καθώς επίσης και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστότοπου της.

Η εταιρεία μας υποχρεώθηκε να κάνει μερικά σκόπιμα σφάλματα μέσα στον οδηγό της προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει οιοδήποτε κρούσμα παράνομης χρήσης των στοιχείων των προβαλλομένων της τυχόν ήθελε παρουσιαστεί. Τα σφάλματα αυτά είναι ελάχιστα και ασήμαντα και εξασφαλίζουν την κατοχύρωση της εταιρείας μας.

Ζητούμε συγγνώμη από τους χρήστες του οδηγού μας για τα παραπάνω σφάλματα που γίνονται αποκλειστικά για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων της εταιρείας μας.

Λόγω της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.plirofories.gr παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” αρνείται όλες τις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων και σε καμία περίπτωση η ατομική εταιρεία “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος”.

Η επίσκεψη του ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος”, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου, όπως και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ατομικής εταιρείας “Παναγιώτης Ιωαν. Παπαδόπουλος” και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

 

Η διαφήμιση σου εδώ!

Νέες Καταχωρήσεις